Tag Archives: Sanctus israel

After Of My Life The Enigma IV Shinnobu

Naim nu.. Naim nu… Naim nu.. Naim nu…..

Sanctus israel…
Sanctus israel…
Sanctus israel… redere tortur…

(chorus)
AA.. AAA.. AAAAA.. AAA
AA.. AAA.. AAAAA.. AAA
AA.. AAA.. AAAAA.. AAA…